Pride art

1.-15.oktober 2022

Vår markering av “Skeivt kulturår 2022”

 

Verker av Tor Halvorsen, Marc Kiska, Alexander S Brodtkorp, Une Tjønnås, likrot, Camilla Skotmyr, Morten Leine, HEILA / Arnhild Haagensen, Nils Jøran Riedl, Trygve Skogrand, Stephan Udbjørg, Katrin Dokmo, Bjørn André Langset Gjermundnes, Ole Prin Sand, Frederick Lucius Nathanael og Vegard Øidvin, Guðmundur Helgi Arnarson og Gjert Rognli.

Gjert Rognli: Hearrá, njieja voulás- Lord, come down
Gjert Rognli: Hearrá, njieja voulás- Lord, come down

 

Adresse

Neadalen Kunstforening
Selbuvegen 1569
7580 SELBU